Nakon što su u proteklom periodu aktivno radili na radionicama sa mladima i u više od 100 gradova i mjesta u Bosni i Hercegovini razgovarali sa oko 2.500 mladih ljudi, članovi Udruženja “Pravi požar” otvaraju nova poglavlja svog rada i doprinosa društvu.

Ponovnim pokretanjem još dva nova serijala radionica/okruglih stolova obuhvataju dvije važne grupe – žene širom naše zemlje koje su pretrpjele ratnu traumu i PTSP i veterane sa kojima je potrebno konstantno raditi kako bi se razumjele posljedice stresa i traume koju su proživjeli, ali i kako bi znanja vezana uz PTSP mogla doprinijeti njihovom oporavku.

“Ovi okrugli stolovi u konačnici imaju za cilj unapređenje mentalnog zdravlja stanovništva i rad na faktorima koji doprinose oporavku na individualnom i društvenom planu“, istakao je Spasoje Kulaga, predsjednik Udruženja “Pravi požar”, koji sa svojim kolegama, ratnim veteranima iz sve tri vojske koje su ratovale u BiH, već 10 godina aktivno radi na ovim važnim temama.

Veterani se na ovaj način žele povezati sa udruženjima koja se također bave temama traume i PTSP-a, kao i uspostaviti saradnju sa stručnim osobama, ali i informisati javnost i lokalne zajednice da ratna trauma i PTSP postoje u porodicama i društvu, da ostavljaju nesagledive posljedice, a da se o ovim temama nedovoljno govori.

“Cilj nam je da otvorimo i pitanja sekundarne traumatizacije i transgeneracijskog prenosa traume, da demistifikujemo ove pojmove koji se najčešće negiraju i o kojima se ne priča“, objasnio je Kulaga.

Okrugle stolove sa udruženjima žena planiraju održati u 10 gradova BiH i to sa ženama koje su bile pripadnice vojski, civilne žrtve rata, kao i svim drugim ženama koje su doživjele neki vid ratne traume, suprugama ili partnerkama veterana kojima je dijagnostifikovan PTSP, ženama koje imaju nekog drugog člana porodice koji je bio učesnik rata ili je pati od PTSP-a itd. Krenuli su iz Velike Kladuše.

Radionicama sa udruženjima veterana i žrtava rata nastoje povećati znanja veteranske populacije o posljedicama stresa i traume, PTSP-u i drugim faktorima, ali ih i upoznati sa dobrim praksama i strukturama za praćenje i podršku u lokalnim sredinama.

“Veterani su marginalizovana grupa sa kojom je potrebno raditi na oporavku jer se njihova trauma najčešće prenosi na cijele porodice i okruženje u kojem žive. Naš dosadašnji rad je pokazao da se mnogi veterani ne mogu suočiti sa vlastitom prošlošću, zbog toga su ovakvi dijalozi i rad sa stručnim osobama od izuzetne važnosti. Briga o njihovom mentalnom zdravlju je briga o cjelokupnom društvu“, poručuje Kulaga.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).