UDRUŽENJE “PRAVIPOŽAR”

Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini

Veterani rata u BiH grade društvo mira

O nama

Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini “Pravipožar” je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje koje svoje aktivnosti realizuje na prostoru Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Derventi.

Udruženje je osnovano 2011. godine i registrovano u Ministarstvu pravde BiH, a radi sa mladima, veteranima, ženama i drugim kategorijama stanovništva koje su na bilo koji način žrtve ili imaju posljedice iz rata.

Kao partner Centra za ratnu traumu iz Novog Sada učestvuje u realizaciji dva programa Centra u Bosni i Hercegovini i to:

• Program “Grupa za podršku ljudima sa iskustvom rata rad sa veteranima” i
• Program “Konstruktivna upotreba veteranskog iskustva (KUVI), rad sa mladima”.

Pored realizacije i učešća u navedenim programima, Udruženje “Pravipožar” ima stručne osobe i obučene članove koji realizuju sljedeće aktivnosti:

• rad sa ratnim veteranima na temama ratne traume i PTSP u BiH,
• rad sa ratnim veteranima žrtvama mina,
• rad sa civilnim amputircima,
• postoje veoma dobri kapaciteti za rad na temama suočavanja sa prošlošću,
• rad na temama traume/ratne traume sa ženama,
• sport osoba sa invaliditetom itd.

Misija Udruženja je aktivno uključivanje ratnih veterana i članova njihovih porodica u razvoj poslijeratnog društva u našoj zemlji. Projekt se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Veterani kroz dijaloške radionice, kojima moderira stručna osoba, psiholog/inja ili edukovani/a aktivist/kinja sa iskustvom, otvaraju teme kojima kroz svoja različita životna iskustva nastoje srušiti predrasude prema “onima sa druge strane”, izgraditi kritički odnos prema ratu i skorijoj ratnoj prošlosti, upotrijebiti veteranska iskustva s ciljem prevencije nasilja među mladima, ali i dati kredibilitet veteranima u društvu i u očima mladih.

Neki od ciljeva rada Udruženja su:

• pružanje podrške i savjeta ratnim veteranima, njihovim porodicama i žrtvama koji imaju ratne traume i dijagnosticiran PTSP, u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda,
• pružanje psihosocijalne, pravne i ostalih vidova pomoći članovima udruženja, radi njihove reintegracije u društvo i poboljšavanje kvaliteta života,
• informisanje članova i javnosti o aktivnostima Udruženja, podizanje svijesti društva o položaju, problemima i potencijalima članova Udruženja,
• pomoć u izradi i implementaciji projekata iz oblasti zdravlja, socijalne inkluzije, demokratskih procesa, prevenciji nasilja, obrazovanja i edukacije,
• organizovanje i sprovođenje rada grupa samopomoći kroz edukaciju veterana i članova njihovih porodica, te saradnja sa nadležnim organima, organizacijama i institucijama u Bosni i Hercegovini radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Kontakt

Želite da nam se pridružite?

Kontaktirajte nas!
Kontakt