UDRUŽENJE “PRAVIPOŽAR”

Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini

Veterani rata u BiH grade društvo mira

O nama

Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini “Pravipožar” je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje koje svoje aktivnosti realizuje na prostoru Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Derventi.

Udruženje je osnovano 2011. godine i registrovano u Ministarstvu pravde BiH, a radi sa mladima, veteranima, ženama i drugim kategorijama stanovništva koje su na bilo koji način žrtve ili imaju posljedice iz rata.

Kao partner Centra za ratnu traumu iz Novog Sada učestvuje u realizaciji dva programa Centra u Bosni i Hercegovini i to:

• Program “Grupa za podršku ljudima sa iskustvom rata rad sa veteranima” i
• Program “Konstruktivna upotreba veteranskog iskustva (KUVI), rad sa mladima”.

Pored realizacije i učešća u navedenim programima, Udruženje “Pravipožar” ima stručne osobe i obučene članove koji realizuju sljedeće aktivnosti:

• rad sa ratnim veteranima na temama ratne traume i PTSP u BiH,
• rad sa ratnim veteranima žrtvama mina,
• rad sa civilnim amputircima,
• postoje veoma dobri kapaciteti za rad na temama suočavanja sa prošlošću,
• rad na temama traume/ratne traume sa ženama,
• sport osoba sa invaliditetom itd.

Kontakt

Želite da nam se pridružite?

Kontaktirajte nas!
Kontakt