Četvrti tematski sastanak u okviru projekta “Kreiranje smjernica za zajednički strateški pristup” održat će se od 2. do 4. februara u hotelu “Terme” Ozren u Kakmužu, blizu Gračanice.

Tema ove radionice je “Otvorena diskusija o problemima, temama i pitanjima od značaja za mirovni pokret”, a fokus će joj biti na teme o kojima je teško postići konsenzus te ima za cilj iznijedriti odgovore na pitanja kako da se organizacije civilnog društva zajedno bave ovim pitanjima. Trener moderator ove radionice je Aleksandar Žolja, član Upravnog odbora Mreže za izgradnju mira i Helsinškog parlamenta građana Banjaluka.

Ciljevi projekta “Kreiranje smjernica za zajednički strateški pristup” su: olakšati interakciju i umrežavanje organizacija civilnog društva angažovanih na izgradnji mira radi definisanja zajedničkih vrijednosti i vrijednosti, kao i stvaranja okvira za zajednički pristup strateškom pristupu organizacija civilnih društava koja se bave izgradnjom mira.

U okviru ove aktivnosti provešće se aktivnost mapiranja organizacija civilnog društva koje se bave izgradnjom mira širom Bosne i Hercegovine, s ciljem identifikovanja njihovog pristupa, iskustva i nivoa angažmana u izgradnji mira kako bi se uključili u zajedničko stvaranje zajedničkih preporuka za strateški okvir. Uz to, cilj je zajedničko kreiranje preporuka za okvir zajedničkog strateškog pristupa. To znači da će se različite organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini angažovati i olakšati proces zajedničkog kreiranja koji će rezultirati preporukama za okvir zajedničkog strateškog pristupa OCD i drugih relevantnih aktera angažovanih u naporima za izgradnju mira. Na osnovu uvida stečenih tokom aktivnosti mapiranja i tematskih sastanaka, organizovaće se dvije dodatne konsultativne sesije (u trajanju od jednog dana), koje će okupiti 10 učesnika. Kao rezultat ove sesije, izložiće se zajedničke vrijednosti, pristupi, resursi i ključni prioriteti u naporima za izgradnju mira, kao i preporuke za potrebne buduće akcije i inicijative.

Na tri dosad održanog tematskog sastanka definisane su vrijednosti mira i mirovnog rada, a dizajniran je i upitnik kojim će se vršiti mapiranje organizacija civilnog društva koje se mirovnim radom bave isključivo ili kao dodatnom djelatnošću.

Ove aktivnosti podržane su u okviru projekta “Jačanje povjerenja i kohezija u zajednicama u Bosni i Hercegovini” finansira Službu za instrumente vanjske politike Evropske unije u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju i zajedno provode Evropska unija u BiH, Ujedinjene nacije u BiH, Misija OSCE-a u BiH i Vijeću Evrope – Ured u Sarajevu.