Nakon što su u proteklom razdoblju aktivno radili na radionicama sa mladima i u više od 100 gradova i mjesta u Bosni i Hercegovini razgovarali sa oko 2.500 mladih ljudi, članovi Udruge “Pravi požar” otvaraju nova poglavlja svog rada i doprinosa društvu.

Ponovnim pokretanjem još dva nova serijala radionica/okruglih stolova uključuju dvije važne skupine – žene širom naše zemlje koje su pretrpjele ratnu traumu i PTSP i veterane sa kojima je potrebno neprestano raditi kako bi se razumjele posljedice stresa i traume koju su proživjeli, ali i kako bi znanja vezana uz PTSP mogla pridonijeti njihovom oporavku.

“Ovi okrugli stolovi u konačnici imaju za cilj poboljšanje mentalnog zdravlja stanovništva i rad na čimbenicima koji doprinose oporavku na individualnoj i socijalnoj razini“, istakao je Spasoje Kulaga, predsjednik Udruge “Pravi požar”, koji sa svojim kolegama, braniteljima iz sve tri vojske koje su ratovale u BiH, već 10 godina aktivno radi na ovim važnim temama.

Branitelji se na ovaj način žele povezati sa udrugama koje se također bave traumom i PTSP-om, kao i uspostaviti suradnju sa stručnim osobama, ali i informirati javnost i lokalne zajednice da ratna trauma i PTSP postoje u obiteljima i društvu, da ostavljaju nesagledive posljedice, a da se o ovim temama nedovoljno govori.

“Cilj nam je otvoriti i pitanja sekundarne traumatizacije i transgeneracijskog prijenosa traume, demistificirati ove pojmove koji se najčešće negiraju i o kojima se ne priča“, objasnio je Kulaga.

Okrugle stolove sa udrugama žena planiraju održati u 10 gradova BiH i to sa ženama koje su bile pripadnice vojski, civilne žrtve rata, kao i svim drugim ženama koje su doživjele neki vid ratne traume, suprugama ili partnericama veterana kojima je dijagnostificiran PTSP, ženama koje imaju nekog drugog člana obitelji koji je bio učesnik rata ili pati od PTSP-a itd. Krenuli su iz Velike Kladuše.

Radionicama sa udrugama veterana i žrtava rata nastoje povećati znanja braniteljske populacije o posljedicama stresa i traume, PTSP-u i drugim čimbenicima, ali ih i upoznati sa dobrim praksama i strukturama za praćenje i podršku u lokalnim zajednicama.

“Veterani su marginalizirana skupina sa kojom je potrebno raditi na oporavku jer se njihova trauma najčešće prenosi na cijele obitelji i okruženje u kojem žive. Naš dosadašnji rad je pokazao da se mnogi veterani ne mogu suočiti sa vlastitom prošlošću, zbog toga su ovakvi dijalozi i rad sa stručnim osobama od iznimne važnosti. Briga o njihovom mentalnom zdravlju je briga o cjelokupnom društvu“, poručuje Kulaga.

Projekt se realizira zahvaljujući potpori programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji provodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz financijsku potporu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).