Nakon dva ciklusa edukacija ratnih veterana i stručnih osoba posvećenih traumi i komunikaciji sasvim je jasno da postoji ogromna potreba da se u današnjem bh. društvu govori o ovim temama. Kako je istakla psihologinja Branislava Stević iz Centra za ratnu traumu Novi Sad, edukativni seminari održani u Ključu i na Vlašiću s ciljem osnaživanja veterana bili su veoma uspješni, iako ove teme nisu nimalo lake ni jednostavne, naročito kada se radi o ličnoj proradi traume.

“Najznačajniji je stalni fokus grupe, iako u grupi ima i ratnih veterana s posljedicama teškog ranjavanja. Ponekad je bilo potrebno da se intenzitet predavanja i interaktivnog rada uspori kako bi svi mogli podjednako dobro pratiti tematiku, i stručnjaci, psiholozi, sociolozi i socijalni radnici, a i veterani”, izjavila je edukatorica.

Kao glavni utisak navela je nevjerovatnu potrebu učesnika da govore o ovim temama, čak i u pauzama kada “ventiliraju, dorađuju sadržaj, ponavljaju ispričano i tako obrađuju traumu”.

“To nam samo govori koliko je važna tema kojom se bavimo ljudima, bez obzira iz koje životne pozicije dolaze. Značajno je što je naredna tema prevencija sagorijevanja jer je suštinski važno i da pomagačke profesije i veterani koji budu uključeni u rad grupa za podršku nauče i shvate koliko je neophodno zaštititi sebe”, poručila je psihologinja.

Uz Stević u Ključu je sa veteranima i stručnim osobama radila Milica Jakšić Kollárs, a na Vlašiću Dragan Žuljević. Učesnici edukacijskih seminara bili su iz Mrkonjić Grada, Bosanskog Petrovca, Livna, Bosanskog Grahova, Glamoča, Ribnika, Ključa, Drvara i Sanskog Mosta. Ovaj projekat služi za pružanje podrške ljudima sa iskustvom rata u procesu suočavanja sa traumama i stresom, a organizuje ga Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u BiH “Pravipožar”, uz podršku međunarodnih organizacija.

Program “Grupe za podršku ljudima sa iskustvom rata” osmislio je Centar za ratnu traumu Novi Sad i već godinama ga uspješno provodi na polju podrške za PTSP kako bi veterani, bez obzira na sredinu iz koje dolaze i stranu na kojoj su bili u ratu, naučili obraditi proživljene traumatične ratne doživljaje, kao i da bi im bila pružena znanja i vještine za rad u lokalnim sredinama.

Stević je preporučila stalnu mogućnost online konsultacija sa stručnjacima kako bi učesnicima programa bila omogućena kontinuirana podrška za rješavanje pitanja koja su im važna.

Udruženje “Pravipožar” nastavlja rad sa kategorijama koje mogu biti nosioci promjena u društvu, te je ključno doprinijeti njihovom oporavku i povezivanju kako bi bile srušene predrasude, unaprijeđeno mentalno zdravlje stavnovništva i kako bi se krenulo u izgradnju trajnog mira i podrške u BiH.

Projekat “Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini” finansira Fond za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF), a provode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u ime Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.