Udruženje “Pravi požar” u proteklom, izuzetno izazovnom periodu, održalo je blizu 50 radionica s veteranima i mladima, ali i niz drugih izuzetno korisnih dijaloga sa ženama, bivšim vojnicima tri vojske u BiH kojima je dijagnosticiran PTSP, ali i žrtvama mina i civilnim osobama kojima su zbog bolesti amputirani ekstremiteti. Uz dijaloške radionice organizovali su i grupe za podršku, te osigurali higijensko-prehrambene pakete i druge vrste pomoći.

“Bilo je izazovno osigurati kontinuirani rad na terenu uz poštivanje svih propisa tokom pandemije. Radili smo sa veoma osjetljivom grupacijom ljudi koji su već narušenog zdravlja, a i članovi Udruženja su veterani sa određenim zdravstvenim problemima. Međutim, uprkos svim izazovima naš rad je bio uspješan i efektivan”, kazao je Spasoje Kulaga, osnivač i predsjednik Udruženja “Pravi požar” iz Dervente.

700 mladih na dijalozima s veteranima

Radionice pod nazivom Konstruktivna upotreba veteranskog dijaloga (KUVI) od juna 2020. godine obuhvatile su oko 700 mladih iz BiH, a nije evidentiran nijedan slučaj zaraze koronavirusom učesnika ili učesnica nakon realizovanih radionica. Veterani su posebno zadovoljni što su uspjeli upriličiti radionice u nekim sredinama u kojima nisu dosad radili.

“U nekim sredinama je bilo otpora najviše zbog nepoznavanja našeg modela rada, ali su poslije mnogi tražili da ponovo organizujemo KUVI dijalog ili nas preporučili drugim udruženjima”, otkriva Kulaga.

Na pitanje je li strah od zaraze stvarao dodatni stres veteranima odgovara: “Sa svim članovima i članicama tima smo u kontaktu i stalno pratimo njihovo zdravstveno stanje. Neki od veterana su bili zaraženi COVID-19 i tada nisu učestvovali u radu. Članovima tima učešća na radionicama nisu pričinjavala dodatni stres. Njima i danas u jednom dijelu ‘dodatni stres’ predstavlja podsjećanje na njihova ratna iskustva i taj ‘dodatni stres’ je u jednom dijelu opterećenje, a u drugom djeluje pozitivno na njih jer imaju priliku da iznesu svoje iskustvo”.

Traume i PTSP tu ne nose uniforme

Veterani-članovi Udruženja u proteklom periodu su radili i sa drugim veteranima na temi PTSP-a. Kažu da se dosad veoma malo radilo na tim temama i da postoji potreba za razmjenom iskustava.

“Trauma i PTSP tu ne nose uniforme niti jedne od nekada zaraćenih strana, ali i danas ostavljaju strašne posljedice, kako na bivše učesnike rata, tako i na njihove porodice i cjelokupno društvo”, poručuju.

Uz dijaloge s mladima i sa veteranima iz “Pravog požara” ističu i radionice “Žene i trauma” poručujući da je njihov značajan višestruk jer je žena stub porodice i u današnje vrijeme često pod pritiskom okoline kako bi ispunila sve obaveze.

“Za žene je izuzetno bitan značaj otkrivanja i suočavanja s traumom kako bi pomogle sebi, ali i članovima svojih porodica. Kroz radionice smo uvidjeli da žene imaju štura znanja o stresu i traumi, ali da ne znaju kako ih prepoznati i suočiti se s njima. Iz razgovora sa učesnicama radionica saznali smo da nikad nisu imale priliku otvoreno razgovarati o stresu ili traumi, a posebno se to odnosi na žene koje su izgubile članove porodice ili oboljele od teških bolesti. Stoga treba nastaviti sa ovim radionicama sa posebnim akcentom na individualno suočavanje s traumom kako bi se moglo pomoći u konkretnim slučajevima. Cilj tih radionica bio bi da se kroz tehnike prepoznavanja i suočavanja sa traumom rješavaju konkretni primjeri stresa i traume. Na taj bi način i druge žene učenice naučile kako da prepoznaju eventualne traume kod svojih članova porodice i prijatelja”, kažu iz Udruženja.

Uloga Udruženja u društvu sve zapaženija

Govoreći o planovima za ostatak 2021. godine, ali i onim dugoročnijim, Kulaga ističe da nastavljaju rad na započetim aktivnostima i tragaju za novim načinima rada na temama suočavanja s prošlošću i izgradnje mira. Raduje ih što njihova uloga u društvu postaje sve zapaženija, a reakcije mladih sve pozitivnije. Tome je doprinio i dokumentarni film “Testament jednom vremenu”, ali i sve aktivniji rad na terenu.

“Mi već deset godina zastupamo i provodimo poseban model, jedinstven u svijetu, i mnogi ga prepoznaju kao veoma dobar i podržavaju ga. Radimo direktno sa ljudima, slušamo njihove brige i probleme sa kojima žive i stalno nailazimo na nove zainteresovane učesnike koji žele da postanu dio ove priče u narednom periodu. Nama je želja da obični ljudi žive život dostojan čovjeka i kada pomognemo jednom čovjeku, zadovoljni smo jer zahvaljujući našem specifičnom iskustvu razumijemo značaj te podrške. Ukoliko i nadležne institucije prepoznaju ovo naše razmišljanje, možemo pomoći boljem životu zajednice”.

Kulaga se zahvalio saradnicima iz IOM-a i USAID-a koji su im pružali podršku u protekle tri godine i značajno doprinijeli njihovom uspjehu i razvoju programa, kao i partnerima, veteranima učesnicima, stručnim osobama, predstavnicima medija i svima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji aktivnosti “Pravog požara”.