Spasoje Kulaga, osnivač i predsjednik Udruženja za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u BiH “Pravipožar”, dobitnik je Mirovne nagrade “Goran Bubalo” za 2023. godinu. 

Na 11. dodjeli ovih nagrada, upriličenoj na Međunarodni dan mira, 21. septembar, Kulaga je dobio priznanje za borbu protiv nasilja i nepravde, za suočavanje sa prošlošću, hrabrost, otpor i izgradnju mira u Bosni i Hercegovini.

Mirovna nagrada “Goran Bubalo” prepoznaje lokalne heroje i heroine koji žive i šire najviše ljudske vrijednosti, a Kulaga je svoj životni put posvetio upravo takvoj misiji, odabravši nimalo lak put udruživanja ratnih veterana koji su u proteklom ratu bili na suprotstavljenim stranama i predvodeći ih na putu mirovnog aktivizma i rada s mladima, ženama žrtvama rata i drugim veteranima.

Dodjela mirovne nagrade Goran Bubalo

“Moj tim, na koji sam najviše ponosan, čine ratni veterani svih vojski i to je jedan veoma rijedak slučaj da ratni veterani rade na izgradnji mira. Naš rad na terenu, u lokalnim zajednicama, prvobitno ima cilj da donese mir veteranima kao pojedincima. Naša iskustva govore koliko je to značajno jer na ovaj način donosimo mir u porodice i kroz njih ga širimo i na cijelo društvo”, izjavio je prvi čovjek Udruženja “Pravipožar” na svečanoj ceremoniji održanoj u Sarajevu.

Uz Kulagu je u istoj kategoriji nagrađena i Štefica Galić, dok su Lejla Kusturica, Sara Tuševljak, Sunčica Kovačević dobitnice Specijalne nagrade koja im je dodijeljena za borbu protiv ekološkog nasilja i zaštitu prirode, a Mirovna nagrada za obrazovanje o miru uručena je Javnoj ustanovi Srednja tehnička škola iz Tešnja za rad na multietničkom razumijevanju među mladima i za promociju mirovnog obrazovanja unutar Bosne i Hercegovine i regiona.

Mreža za izgradnju mira Mirovnu nagradu “Goran Bubalo” dodjeljuje svake godine, a njom prepoznaje i podržava izuzetne napore pojedinaca/ki koji/e teže obnovi mira, očuvanju i promociji pravde i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.