Radni sastanak predstavnika Udruženja “Pravi požar” i Misije OSCE-a u BiH održan je u online formatu sredinom novembra. Razgovaralo se o načinu podrške koju OSCE može da pruži u radu udruženja u 2021. godini.

Sastanku su prisustvovali šefica Misije OSCE u BiH Kathleen Kavelec, šefica odjela za ljudsku dimenziju Jasna Dobričik, službenik za pravna pitanja OSCE-a Mladen Stojčić, a u ime Udruženja predsjednik Spasoje Kulaga i njegovi saradnici Asim Parlić i Marko Zelić.

Tokom sastanka članovi Udruženja su prezentovali trenutne aktivnosti i programe koje realizuju, a razgovaralo se i o programima koje podržavaju drugi partneri sa kojima Udruženje sarađuje, sa osvrtom na saradnju sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i Fondacijom Konrad Adenauer koja se tiče rada sa mladima, ženama, žrtvama rata i drugim kategorijama.

Misija OSCE-a u BiH je prepoznala aktivnosti Udruženja “Pravi požar” i podržavala je njegov rad u proteklom periodu. Prilikom predstavljanja plana saradnje u 2021. godini ambasadorica Kavelec je potvrdila opredijeljenost da Misija podrži Udruženje u narednoj godini te su usaglašene aktivnosti koje ce biti realizovane i podržane.

Predsjednik Udruženja zahvalio se ambasadorici OSCE-a na donaciji opreme za realizaciju aktivnosti udruženja, ali i svim članovima tima Misije koji su doprinijeli odličnoj saradnji u proteklom periodu.