Udruženje “Pravipožar” održalo je protekle sedmice u sali hotela Biser u Derventi redovnu izvještajnu sjednicu Skupštine.

Sjednicom je predsjedavao Zoran Panić iz Doboja, koji je drugi mandat na čelu Skupštine Udruženja, a članovi Skupštine su veterani rata iz različitih gradova iz Bosne i Hercegovine, stručne osobe i drugi vanjski saradnici sa kojima Udruženje sarađuje na realizaciji projekata.

Prisutne članove Skupštine pozdravio je u ime grada Derventa Staniša Mikerević, šef Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu. Mikerević je u svom obraćanju poželio uspjeh u radu te naglasio dobru saradnju odjeljenja koje on predstavlja i rukovodstva Udruženja.

U radnom dijelu sjednice Skupštine članovima su predstavljeni izvještaji o radu Udruženja u 2020. godini te planovi u 2021. godini. Svi izvještaji usvojeni uz prijedloge koji vode ka poboljšanju rada i aktivnosti Udruženja sa ciljem ispunjavanja ciljeva Udruženja koji su definisani Statutom.

Skupština Pravi požar 2

Spasoje Kulaga, predsjednik udruženja “Pravipožar”, istakao je da je u 2020. godini realizovan veliki broj aktivnosti uprkos veoma teškoj situaciji koja je povezana sa pandemijom koronavirusa. Pored ispunjavanja uslova za rad, obezbijeđeno je trideset higijensko-prehrambenih paketa koji su podijeljeni osobama sa amputacijom i drugim licima težeg materijalnog stanja u Derventi. Održavan je rad grupa za podršku i pružena psihološku pomoć članovima grupe. Uz podršku donatora IOM-a održane su radionice u 15 gradova u BiH, obezbijeđena je tehnička oprema za rad Udruženja uz podršku Misije OSCE-a u BiH, a nastavljena je saradnja sa drugim organizacijama i institucijama u BiH.

“Neke aktivnosti koje smo planirali zbog pandemije nismo uspjeli da realizujemo te one ostaju da se realizuju u ovoj godini i dio su plana za 2021. godinu. U 2021. godini imamo veliki broj planiranih aktivnosti za koje smo obezbijedili podršku donatora. Rad grupa za podršku ljudima sa iskustvom rata, realizacija programa rada sa mladima, radionice na temu trauma i PTSP za veterane te radionice za žene su samo neke aktivnosti koje realizuje naš tim trenutno sastavljen od 30 veterana i 10 stručnih osoba koje učestvuju u realizaciji. Današnji tok sjednice Skupštine govori da smo u proteklom periodu svi dobro radili, a prijedlozi koji su došli tokom sjednice govore nam da su svi članovi Skupštine odgovorno pristupili ispunjavanju svojih obaveza i ispunjavanju ciljeva rada našeg Udruženja”, kazao je Kulaga.