Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini “Pravipožar” je udruženje sa sjedištem u Derventi koje svoje aktivnosti realizuje na prostoru Bosne i Hercegovine.

Osnivači Udruženja su od oktobra 2008. godine radili kao neformalna grupa voditelja grupa za podršku ljudima sa iskustvom rata.
Osnivačka skupština Udruženja održana je 19. augusta 2011. godine u Derventi, a prisustvovali su joj predstavnici iz opština Derventa, Prnjavor, Brod, Šamac, Modriča i Doboj, dok je proces registracije u Ministarstvu pravde BiH završen 21. novembra 2011. godine.

Udruženje od svog osnivanja 2011. godine uz podršku lokalne zajednice, nadležnih ministarstava i međunarodnih organizacija promoviše nove modele rada sa ljudima, ratnim veteranima koji su u proteklom ratu doživjeli ratne traume i imaju dijagnosticiran PTSP.

Okupljamo oko 30 veterana obučenih za provođenje KUVI programa te program Dijalog ratnih veterana i mladih na nivou BiH. Imamo i osam stručnih saradnika – psihologa, facilitatora koji nam pružaju stručnu pomoć i podršku.