Program “Konstruktivna upotreba veteranskog iskustva – KUVI” sprovodi Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini “Pravipožar” u saradnji sa Centrom za ratnu traumu iz Novog Sada.

Osnovna ideja ovog programa je da ponudi pristupe i modele za kvalitetno korištenje ratnog iskustva za opšte društveno dobro i izgradnju održivog mira u BiH. Modeli kombinovani od znanja i iskustva stečenih dosadašnjim radom nude neke nove načine rada i drugačije pristupe kod pojedinih ciljnih grupa.
Ovaj model zasniva se na otvaranju dijaloga između veterana i mladih. Kao takav, on je primjenjiv u praksi u radu sa neformalnim i formalnim omladinskim udruženjima ili omladinskim grupama, savjetima učenika, navijačkim grupama itd.

Ciljevi KUVI programa su:

• kako iskustvo veterana upotrebiti sa ciljem prevencije nasilja,
• upotreba veteranskog iskustva u otvaranju dijaloga i izgradnji mira,
• razumijevanje ratne traume i njenih posljedica na pojedinca, porodicu i društvo,
• razbijanje predrasuda o ratnim veteranima i mladima,
• davanje kredibiliteta ratnim veteranima i njihovom ratnom iskustvu u društvu,
• prikaz stvarne slike rata kroz ličnu perspektivu,
• razbijanje predrasude o ratu (kao nečemu dobrom),
• upotreba veteranskog iskustva u razumijevanju neprijatelja,
• kritički pogled veterana prema ratu i nasilju.
Pored realizacije i učešća u gore navedenim programima, Udruženje “Pravipožar” ima stručne osobe i obučene članove koji realizuju sljedeće aktivnosti:
• rad sa ratnim veteranima na temama ratne traume i PTSP u BiH,
• rad sa ratnim veteranima žrtvama mina,
• rad sa civilnim amputircima,
• postoje veoma dobri kapaciteti jeste i rad na temama suočavanja sa prošlošću,
• rad na temama traume/ratne traume sa ženama,
• sport osoba sa invaliditetom…

Udruženje “Pravipožar” u 2019. godini učestvovalo je u realizaciji projekata u saradnji sa različitim partnerima: Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Fondacija Konrad Adenauer, Misija OSCE-a u BiH, Catholic Relief Services (CRS) itd.