UDRUŽENJE “PRAVIPOŽAR”

Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini, “Pravipožar”.

Veterani rata u BiH grade društvo mira

O nama

Udruga za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini „Pravipožar“  je dobrovoljna, nevladina, nestranačka i neprofitna udruga koje svoje aktivnosti realizuje na prostoru Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Derventi. Udruga je osnovana i registrovana 2011. godine kod Ministarstva pravde BiH, a radi sa mladima, veteranima, ženama i drugim kategorijama stanovništva koje su na neki način ili žrtve ili imaju posljedice iz rata. Udruga „Pravipožar“ kao partner Centra za ratnu traumu iz Novog Sada učestvuje u realizaciji dva programa Centra u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i to:

 1. Program ”Grupa za podršku ljudima sa iskustvom rata rad sa veteranima”
 2. Program ”Konstruktivna upotreba veteranskog iskustva (KUVI), rad sa mladima”

Pored realizacije i učešća u gore navedenim programima, Udruga „Pravipožar“ ima stručne osobe i obučene članove koji realizuju sljedeće aktivnosti:

 • Rad sa ratnim veteranima na temama ratne traume i PTSP u BiH
 • rad sa ratnim veteranima žrtvama mina
 • rad sa civilnim amputircima
 • postoje veoma dobri kapaciteti za rad na temama suočavanja sa prošlošću
 • rad na temama traume/ratne traume sa ženama
 • sport osoba sa invaliditetom

Misija Udruge je aktivno uključivanje branitelja i članova njihovih obitelji u razvoj poslijeratnog društva u našoj zemlji. Projekt se provodi uz potporu programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji provodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz financijsku potporu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Veterani kroz dijaloške radionice, koje moderira stručna osoba, psiholog/inja ili obrazovani/a aktivist/kinja sa iskustvom, otvaraju teme koje svojim raznim životnim iskustvima nastoje razbiti predrasude protiv “onih s druge strane”, grade kritički stav prema ratu i nedavnoj ratnoj prošlosti, koriste veteranska iskustva s ciljem prevencije nasilja među mladima, ali i daju vjerodostojnost braniteljima u društvu i u očima mladih.

Neki od ciljeva Udruge su:

 • pružanje potpore i savjeta ratnim veteranima, njihovim obiteljima i žrtvama ratnih trauma i kojima je dijagnosticiran PTSP, u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda,
 • pružanje psihosocijalne, pravne i druge vrste pomoći članovima udruge, za njihovu reintegraciju u društvo i poboljšanje kvalitete života,
 • informiranje članova i javnosti o aktivnostima Udruge, podizanje svijesti društva o položaju, problemima i potencijalima članova Udruge,
 • pomoć u razvoju i provedbi projekata u području zdravstva, socijalne uključenosti, demokratskih procesa, prevencije nasilja, obrazovanja i osposobljavanja,
 • organiziranje i provođenje rada grupa za samopomoć kroz edukaciju veterana i članova njihovih obitelji te suradnju s nadležnim tijelima, organizacijama i institucijama u Bosni i Hercegovini u cilju postizanja ciljeva Udruge.
Kontakt

Želite da nam se pridružite?

Kontaktirajte nas!
Kontakt