Donatori - HVALA!

Želimo da se zahvalimo svim partnerima, donatorima i ljudima dobre volje koji pomažu da ovako dobar projekat živi i dalje!

USAID

FROM THE AMERICAN PEOPLE

IOM

UN MIGRATION

BHRI

B&H RESILIENCE INITIATIVE