Sve organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini koje u svom osnovnom ili dodatnom fokusu djelovanja imaju promociju, izgradnju i održavanje mira i nenasilnog društva, pozvane su da se pridruže važnom projektu mapiranja s ciljem zajedničkog strateškog nastupa u našoj zemlji.

Inicijativa koju provodi Udruga Pravipožar s partnerskim organizacijama i pojedincima dio je projekta #MožemoBolje, a sve zainteresirane mirovne organizacije, bez obzira na veličinu i geografsku lokaciju, do 15. ožujka mogu ispuniti online upitnik na ovoj poveznici: Sve organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini koje u svom osnovnom ili dodatnom fokusu djelovanja imaju promociju, izgradnju i održavanje mira i nenasilnog društva, pozvane su da se pridruže važnom projektu mapiranja s ciljem zajedničkog strateškog nastupa u našoj zemlja.

Inicijativa koju provodi Udruga Pravipožar s partnerskim organizacijama i pojedincima dio je projekta #MožemoBolje, a sve zainteresirane mirovne organizacije, bez obzira na veličinu i geografsku lokaciju, do 15. ožujka mogu ispuniti online upitnik na ovoj poveznici: https:/ /www.1ka .si/a/9ada4d08

Na ovaj način omogućit će se identifikacija, kategorizacija i buduća suradnja organizacija koje imaju ključnu ulogu u očuvanju mira i promicanju sklada u našem društvu. Nakon mapiranja uslijedit će dogovaranje smjernica zajedničkog djelovanja s istim ciljem, izgradnje mira i povjerenja u Bosni i Hercegovini, te u konačnici kreiranja zajedničkog strateškog pristupa temi izgradnje mira u BiH.

Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini postoji blizu 50 organizacija koje rade na miru. Istodobno, postoje brojni čimbenici i izazovi miru u cijeloj zemlji. Angažman svih aktera civilnog društva je ključan jer kod nas ne postoje mirovne strategije ni na državnoj ni na lokalnoj razini.

„Dosadašnje aktivnosti projekta uključivale su sastanke i umrežavanje, raspravu i razmjenu ideja, kao i radne sesije s predavačima na kojima se prezentiraju zajedničke vrijednosti, pristupi, resursi i ključni prioriteti u naporima za izgradnju mira, kao i preporuke za buduće akcije i inicijative. Sada kroz upitnik želimo definirati kategoriju mirovnih organizacija“, pojašnjavaju pokretači inicijative, ističući kako su sve ovo preduvjeti za jačanje i udruživanje lokalnih organizacija za proces izgradnje mira, što je našoj zemlji prijeko potrebno.

Mapiranje mirovnih organizacija podržano je kroz projekt “Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini”, koji financira Služba za instrumente vanjske politike (FPI) Europske unije u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. (NDICI), a zajednički ga provode Europska unija u BiH, Ujedinjeni narodi u BiH, Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini i Vijeće Europe – Ured u Sarajevu.