Udruga za potporu braniteljima, obiteljima i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini “Pravi požar” poziva mlade i druge udruge u zemlji i regiji na suradnju.

Ako želite da članovi vaše organizacije, ustanove ili udruge građana sudjeluju u Dijalogu “Veterani i mladi”, koji u gradovima širom BiH organizira Udruga “Pravi požar” u okviru programa Konstruktivna uporaba veteranskog iskustva (KUVI), kontaktirajte nas.

Od svog osnivanja 2011. godine, Udruga “Pravi požar” održala je 90 radionica dijaloga u Derventi, potičući izgradnju mirovnog društva u Bosni i Hercegovini. Predani smo radu s mladima, braniteljima, ženama i drugim kategorijama stanovništva koje su na neki način ili žrtve ili osjećaju posljedice rata. Članovi naše dobrovoljne, nevladine, nestranačke i neprofitne udruge su veterani osposobljeni za provedbu programa, a stručni suradnici, psiholozi/ginje-facilitatori/ke, sve vrijeme rade s njima.

U okviru dijaloga koji organiziramo, aktivno radimo na uključivanju branitelja i članova/ica njihovih obitelji u razvoj društva. Naši modeli rada kombinirani sa znanjem i iskustvom nude novi način rada i drugačiji pristup pojedinačnim ciljnim skupinama. Ovaj se model temelji na otvaranju dijaloga između branitelja i mladih. Kao takav, primjenjiv je u praksi u radu s neformalnim i formalnim udrugama mladih ili skupinama mladih, studentskim vijećima, navijačkim skupinama itd.

Među ciljevima programa KUVI su: korištenje veteranskih iskustava u prevenciji nasilja, otvaranje dijaloga i izgradnja mira, razumijevanje ratne traume i njezinih posljedica za pojedince, obitelji i društvo, rušenje predrasuda o braniteljima i mladima, davanje vjerodostojnosti braniteljima i njihovim braniteljima. iskustvo u društvu, pregled stvarne slike rata kroz osobnu perspektivu, korištenje veteranskog iskustva u razumijevanju neprijatelja i braniteljski kritički pogled na rat i nasilje.

Kontakt podaci:

Udruga za potporu braniteljima, obiteljima i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini “Pravipožar”
Adresa: Nikole Tesle 1
74400 Derventa
Tel: +387 65 333 224
E-mail: pravipozar@gmail.com
Web: www.pravipozar.org.ba
Facebook / Instagram
Projekt se provodi uz potporu programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji provodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz financijsku potporu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).