Program “Konstruktivna uporaba veteranskog iskustva – KUVI” provodi Udruga za potporu ratnim veteranima, obiteljima i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini “Pravipožar” u suradnji s Centrom za ratnu traumu iz Novog Sada.

Osnovna ideja ovog programa je ponuditi pristupe i modele za kvalitetno korištenje ratnog iskustva za opće dobro i izgradnju održivog mira u BiH. Modeli kombinirani iz dosad stečenog znanja i iskustva nude neke nove načine rada i različite pristupe pojedinim ciljnim skupinama.
Ovaj se model temelji na otvaranju dijaloga između branitelja i mladih. Kao takav, primjenjiv je u praksi u radu s neformalnim i formalnim udrugama mladih ili skupinama mladih, studentskim vijećima, navijačkim skupinama itd.

Ciljevi programa KUVI su:

• kako koristiti iskustvo branitelja s ciljem prevencije nasilja,
• korištenje veteranskog iskustva u otvaranju dijaloga i izgradnji mira,
• razumijevanje ratne traume i njezinih posljedica na pojedinca, obitelj i društvo,
• razbijanje predrasuda o braniteljima i mladima,
• davanje vjerodostojnosti braniteljima i njihovom ratnom iskustvu u društvu,
• prikazivanje stvarne slike rata kroz osobnu perspektivu,
• rušenje predrasuda o ratu (kao nečemu dobrom),
• korištenje veteranskog iskustva u razumijevanju neprijatelja,
• kritički pogled branitelja na rat i nasilje.

Uz provedbu i sudjelovanje u gore navedenim programima, Udruga “Pravipožar” ima profesionalce/ke i obučene članove/ice koji provode sljedeće aktivnosti:

• rad s braniteljima na temama ratne traume i PTSP-a u BiH,
• rad sa žrtvama mina veterana rata,
• rad s civilnim amputiranima,
• postoje vrlo dobri kapaciteti i rad na suočavanju s prošlošću,
• rad na traumi/ratnoj traumi sa ženama,
• sport za osobe s invaliditetom…

Udruga “Pravipožar” je 2019. godine sudjelovala u provedbi projekata u suradnji s raznim partnerima: Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Zakladom Konrad Adenauer, Misijom OSCE-a u BiH, Catholic Relief Services (CRS) itd.