Udruga “Pravipožar” dobrovoljna je, nevladina, nestranačka i neprofitna udruga koja izravno surađuje s braniteljima koji su proživjeli ratnu traumu i imaju dijagnozu PTSP-a, a svoje aktivnosti može realizirati na više načina.

Osnivači Udruge žele svojim radom doprinijeti boljem stanju pojedinca, obitelji i društva.

Neki od ciljeva definiranih u našem Statutu su:

• pružanje potpore i savjeta braniteljima, njihovim obiteljima i žrtvama ratnih trauma i kojima je dijagnosticiran PTSP u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda,
• pružanje psihosocijalne, pravne i druge forme pomoći članovima udruge za njihovu reintegraciju u društvo i poboljšanje kvalitete života,
• informiranje članova i javnosti o aktivnostima Udruge, podizanje svijesti društva o položaju, problemima i potencijalima članova Udruge,
• pomoć u razvoju i provedbi projekata u području zdravstva, socijalne uključenosti, demokratskih procesa, prevencije nasilja i obrazovanja,
• organiziranje i provođenje rada grupa za samopomoć kroz edukaciju branitelja i članova njihovih obitelji i
• suradnja s nadležnim tijelima, organizacijama i institucijama u Bosni i Hercegovini u cilju postizanja ciljeva Udruge.

Statut također definira sve potrebne elemente za buduće normalno funkcioniranje ove organizacije. Udruga je izabrala tijela, a to su Skupština, Upravni odbor i predsjednik.

Kao partner Centra za ratnu traumu iz Novog Sada sudjelujemo u provedbi dva programa Centra u Bosni i Hercegovini, i to:
a) Program Grupa za potporu osobama s ratnim iskustvom, rad s braniteljima,
b) Program Konstruktivna uporaba veteranskog iskustva (KUVI), rad s mladima.