Četvrti tematski sastanak u okviru projekta “Kreiranje smjernica za zajednički strateški pristup” održat će se od 2. do 4. veljače u hotelu “Terme” Ozren u Kakmužu, blizu Gračanice.

Tema ove radionice je “Otvorena diskusija o problemima, temama i pitanjima od značaja za mirovni pokret”, a fokus će joj biti na temama o kojima je teško postići konsenzus te ima za cilj iznijeti odgovore na pitanja kako da se organizacije civilnog društva zajedno bave ovim. pitanja. Trener facilitirator ove radionice je Aleksandar Žolja, član Upravnog odbora Mreže za izgradnju mira i Helsinškog parlamenta građana Banjaluka.

Ciljevi projekta “Kreiranje smjernica za zajednički strateški pristup” su: olakšati interakciju i umrežavanje organizacija civilnog društva angažiranih na izgradnji mira radi definiranja zajedničkih vrijednosti i pristupa, kao i stvoriti okvir za zajednički strateški pristup organizacija civilnog društva koje se bave izgradnjom mira.

U okviru ove aktivnosti provešće se aktivnost mapiranja organizacija civilnog društva koje se bave izgradnjom mira širom Bosne i Hercegovine, s ciljem identificiranja njihovog pristupa, iskustva i nivoa angažmana u izgradnji mira kako bi se uključile u zajedničko stvaranje zajedničkih preporuka za strateški okvir. Uz to, cilj je zajedničko kreiranje preporuka za okvir zajedničkog strateškog pristupa. To znači da će se različite organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini angažirati i olakšati proces zajedničkog kreiranja što će rezultirati preporukama za okvir zajedničkog strateškog pristupa OCD i drugih relevantnih aktera angažiranih u naporima za izgradnju mira. Na temelju uvida stečenih tijekom aktivnosti mapiranja i tematskih sastanaka, organizirat će se dvije dodatne konzultativne sesije (u trajanju od jednog dana), koje će okupiti 10 sudionika. Kao rezultat ovih sjednica, izložit će se zajedničke vrijednosti, pristupi, resursi i ključni prioriteti u naporima za izgradnju mira, kao i preporuke za potrebne buduće akcije i inicijative.

Na tri dosad održana tematska sastanka definirane su vrijednosti mira i mirovnog rada, a osmišljen je i upitnik kojim će se vršiti mapiranje organizacija civilnih društava koje se mirovnim radom bave isključivo ili kao dodatnom djelatnošću.

Ove aktivnosti podržane su u okviru projekta “Jačanje povjerenstva i kozije u financiranju zajednica u Bosni i Hercegovini” Službe za instrumente vanjske politike Europske unije u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju i zajedno provode Europsku uniju u BiH, Ujedinjene nacije u BiH, Misija OSCE-a u BiH i Vijeće Evrope – Ured u Sarajevu.