Nove radionice “Žene i trauma” i “Trauma i PTSP”

Nakon što su u proteklom razdoblju aktivno radili na radionicama [...]