Програм „Конструктивна употреба борачког искуства – КУВИ“ спроводи Удружење за подршку ратним ветеранима, породицама и жртвамa рата у Босни и Херцеговини „Правипожар“ у сарадњи са Центром за ратну трауму из Новог Сада.

Основна идеја овог програма је понудити приступе и моделе за квалитетно кориштење ратног искуства за опште друштвено добро и изградњу одрживог мира у БиХ. Модели комбиновани из до сада стеченог знања и искуства нуде неке нове начине рада и различите приступе појединачним циљним групама.

Овај модел заснован је на отварању дијалога између ветерана и младих. Као такав, применљив је у пракси у раду са неформалним и формалним удружењима младих или омладинским групама, студентским савjетима, навијачким групама итд.

Циљеви програма КУВИ су:

• како користити искуство ветерана у циљу спречавања насиља,
• употреба ветеранског искуства у отварању дијалога и изградњи мира,
• разумиjевање ратне трауме и њених посљедица по појединца, породицу и друштво,
• разбијање предрасуда о ратним ветеранима и младима,
• давање кредибилитета ратним ветеранима и њиховом ратном искуству у друштву,
• приказивање стварне слике рата кроз личну перспективу,
• разбијање предрасуда о рату (као нечему добром),
• употреба ветеранског искуства у разумиjевању непријатеља,
• критички поглед ветерана на рат и насиље.

Поред примjене и учешћа у наведеним програмима, Удружење „Правипожар“ има професионалце и обучене чланове који реализују сљедеће активности:

• рад са ратним ветеранима на темама ратне трауме и ПТСП-а у БиХ,
• рад са ветеранима рата – жртвама мина,
• рад са цивилним ампутирцима,
• постоје врло добри капацитети и рад на суочавању са прошлошћу,
• рад на трауми/ратној трауми са женама,
• спорт за особе са инвалидитетом…

Удружење „Правипожар“ је 2019. године учествовало у реализацији пројеката у сарадњи са разним партнерима: Међународном организацијом за миграције (IОМ), Фондацијом Конрад Аденауер, Мисијом ОЕБС-а у БиХ, Catholic Relief Services (CRS) итд.