УДРУЖЕЊЕ “ПРАВИПОЖАР”

Удружење за подршку ратним ветеранима, породицама и жртвама рата у Босни и Херцеговини, “Правипожар”.

Veterani rata u BiH grade društvo mira

O nama

Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini „Pravipožar“  je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje koje svoje aktivnosti realizuje na prostoru Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Derventi. Udruženje je osnvano i registrovano 2011. godine kod Ministarstva pravde BiH, a radi sa mladima, veteranima, ženama i drugim kategorijama stanovništva koje su na neki način ili žrtve ili imaju posljedice iz rata. Udruženje „Pravipožar“ kao partner Centra za ratnu traumu iz Novog Sada učestvuje u realizaciji dva programa Centra u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i to:

 1. Program “Grupa za podršku ljudima sa iskustvom rata rad sa veteranima“
 2. Program “Konstruktivna upotreba veteranskog iskustva (KUVI), rad sa mladima“

Pored realizacije i učešća u gore navedenim programima, Udruženje „Pravipožar“ ima stručne osobe i obučene članove koji realizuju sljedeće aktivnosti:

 • Rad sa ratnim veteranima na temama ratne traume i PTSP u BiH
 • rad sa ratnim veteranima žrtvama mina
 • rad sa civilnim amputircima
 • postoje veoma dobri kapaciteti za rad na temama suočavanja sa prošlošću
 • rad na temama traume/ratne traume sa ženama
 • sport osoba sa invaliditetom

Мисија Удружења је активно укључивање ратних ветерана и чланова њихових породица у развој послијератног друштва у нашој земљи. Пројекат се проводи уз подршку програма Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), који проводи Међународна организација за миграције (IОМ), уз финансијску подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID).

Ветерани кроз радионице за дијалог, којима модерира стручњак, психолог/иња или образовани/a активист/киња са искуством, отварају теме које кроз своја различита животна искуства теже разбити предрасуде према „онима на другој страни“, како би изградили критички однос према рату и недавној ратној прошлости, користили ветеранска искуства с циљем спречавања насиља међу младима, али такође дали кредибилитет ветеранима у друштву и у очима младих.

Неки од циљева Удружења су:

 • пружање подршке и савjета ратним ветеранима, њиховим породицама и жртвама ратних траума којима је дијагностикован ПТСП, у остваривању и заштити људских права и основних слобода,
 • пружање психосоцијалне, правне и друге форме помоћи члановима удружења, за њихову реинтеграцију у друштво и побољшање квалитета живота,
 • информисање чланова и јавности о активностима Удружења, подизање свиjести друштва о положају, проблемима и потенцијалима чланова Удружења,
 • помоћ у развоју и примjени пројеката у области здравства, социјалне инклузије, демократских процеса, превенције насиља и образовањa, организовање и вођење рада група за самопомоћ кроз едукацију ветерана и чланова њихових породица, те сарадња са надлежним органима, организацијама и институцијама у Босни и Херцеговини у циљу постизања циљева Удружења.
Контакт

Желите да нам се придружите?

Контактирајте нас!
Контакт