УДРУЖЕЊЕ “ПРАВИПОЖАР”

Удружење за подршку ратним ветеранима, породицама и жртвама рата у Босни и Херцеговини, “Правипожар”.

Veterani rata u BiH grade društvo mira

O nama

Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini „Pravipožar“  je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje koje svoje aktivnosti realizuje na prostoru Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Derventi. Udruženje je osnvano i registrovano 2011. godine kod Ministarstva pravde BiH, a radi sa mladima, veteranima, ženama i drugim kategorijama stanovništva koje su na neki način ili žrtve ili imaju posljedice iz rata. Udruženje „Pravipožar“ kao partner Centra za ratnu traumu iz Novog Sada učestvuje u realizaciji dva programa Centra u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i to:

  1. Program “Grupa za podršku ljudima sa iskustvom rata rad sa veteranima“
  2. Program “Konstruktivna upotreba veteranskog iskustva (KUVI), rad sa mladima“

Pored realizacije i učešća u gore navedenim programima, Udruženje „Pravipožar“ ima stručne osobe i obučene članove koji realizuju sljedeće aktivnosti:

  • Rad sa ratnim veteranima na temama ratne traume i PTSP u BiH
  • rad sa ratnim veteranima žrtvama mina
  • rad sa civilnim amputircima
  • postoje veoma dobri kapaciteti za rad na temama suočavanja sa prošlošću
  • rad na temama traume/ratne traume sa ženama
  • sport osoba sa invaliditetom
Контакт

Желите да нам се придружите?

Контактирајте нас!
Контакт