Удружење „Правипожар“ је добровољно, невладино, нестраначко и непрофитно удружење које директно ради са ратним ветеранима који су доживjели ратнe траумe и којима је дијагностикована ПТСП, а своје активности може реализовати на више начина.

Оснивачи Удружења желе да допринесу бољем стању појединца, породице и друштва.

Неки од циљева дефинисаних у нашем Статуту су:

• пружање подршке и савjета ратним ветеранима, њиховим породицама и жртвама ратних траума и којима је дијагностикован ПТСП у остваривању и заштити људских права и основних слобода,
• пружање психосоцијалне, правне и друге форме помоћи члановима удружења за њихову реинтеграцију у друштво и побољшање квалитета живота,
• информисање чланова и јавности о активностима Удружења, подизање свиjести друштва о положају, проблемима и потенцијалима чланова Удружења,
• помоћ у развоју и примjени пројеката у области здравства, социјалне инклузије, демократских процеса, превенције насиља и образовања,
• организовање и спровођење рада група за самопомоћ кроз едукацију ветерана и чланова њихових породица и
• сарадња са надлежним тијелима, организацијама и институцијама у Босни и Херцеговини зa постизањe циљева Удружења.
Статут такође дефинише све потребне елементе за будуће нормално функционисање ове организације. Удружење је изабрало тиjела, и то Скупштину Управни одбор и предсjедника.

Као партнер Центра за ратну трауму из Новог Сада учествујемо у реализацији два програма Центра у Босни и Херцеговини, и то:

а) Програм Група за подршку људима са искуством ратa, рад са ветеранима,
б) Програм Конструктивна употреба ветеранског искуства (КУВИ), рад са младима.