Четврти тематски састанак у оквиру пројекта „Креирање смјерница за заједнички стратешки приступ“ биће одржан од 2. до 4. фебруара у хотелу „Терме“ Озрен у Какмужу, близу Грачанице.

Тема ове радионице је „Отворена дискусија о проблемима, темама и питањима од значаја за мировни покрет“, а фокус ће јој бити на теме о којима је тешко постићи консензус те има за циљ изнедрити одговоре на питања како да се организације цивилног друштва заједно баве овим питањима. Тренер фацилитатор ове радионице је Александар Жоља, члан Управног одбора Мреже за изградњу мира и Хелсиншког парламента грађана Бањалука.

Циљеви пројекта „Креирање смерница за заједнички стратешки приступ“ су: олакшати интеракцију и умрежавање организације цивилног друштва ангажованих на изградњи мира ради дефинисања заједничких вриједности, као и стварања оквира за заједнички стратешки приступ организација цивилног друштва које се баве изградњом мира.

У оквиру ове активности провешће се активност мапирања организација цивилног друштва које се баве изградњом мира широм Босне и Херцеговине, с циљем идентификовања њиховог приступа, искуства и нивоа ангажмана у изградњи мира како би се укључиле у заједничко стварање заједничких препорука за стратешки оквир. Уз то, циљ је заједничко креирање препорука за оквир заједничког стратешког приступа. То значи да ће се различите организације цивилног друштва у Босни и Херцеговини ангажовати и олакшати процес заједничког креирања који ће резултирати препорукама за оквир заједничког стратешког приступа ОЦД и других релевантних актера ангажованих у напорима за изградњу мира. На основу увида стечених током активности мапирања и тематских састанака, организоваће се двије додатне консултативне сесије (у трајању од једног дана), које ће окупити 10 учесника. Као резултат ове сесије, изложиће се заједничке вриједности, приступи, ресурси и кључни приоритети у напорима за изградњу мира, као и препоруке за потребне будуће акције и иницијативе.

На три досад одржана тематска састанка дефинисане су вриједности мира и мировног рада, а дизајниран је и упитник којим ће се вршити мапирање организација цивилног друштва које се мировним радом баве искључиво или као додатном дјелатношћу.
Ове активности подржане су у оквиру пројекта „Јачање повјерења и кохезије у заједницама у Босни и Херцеговини“ финансира Службу за инструменте вањске политике Европске уније у оквиру Инструмента за сусједство, развој и међународну сарадњу и заједно проводе Европску унију у БиХ, Уједињене нације у БиХ, Мисија ОСЦЕ-а у БиХ и Вијеће Европе – Уред у Сарајеву.